Odzysk ciepła skraplania

Ciepło wytworzone w procesie produkcji chłodu w instalacjach NH3 można odzyskać poprzez montaż wymiennika płytowego połączonego szeregowo na rurociągu tłocznym pomiędzy agregatami sprężarko-wymi, a skraplaczami. W tym celu najczęściej stosuje się wymienniki płytowe amoniak-glikol.

 

 

Jak widać na powyższym schemacie, gorące pary amoniaku po drodze z agregatu do skraplacza kierowane są na wymiennik płytowy gdzie nadmiar ciepła transferuje się do glikolu, który posiada własny obieg oraz zbiornik. Ciepło to wówczas można wykorzystać do odtajania chłodnic, ogrzewania pomieszczeń oraz procesów produkcyjnych. W przeciwnym razie zostało by oddane do atmosfery w postaci pary wodnej w skraplaczu. W zależności od odbioru ciepła oraz mocy instalacji chłodniczej ciepły glikol może osiągać temperatury rzędu 40-60°C.

 

 

Ciepły glikol to także idealne rozwiązanie do odtajania chłodnic. Można dzięki niemu zastąpić elektryczne grzałki, ograniczając w ten sposób zużycie energii elektrycznej, a co za tym idzie koszty eksploatacji. Stosując zawory automatyczne odtajanie przebiega w zaplanowanych godzinach, a czas odszraniania chłodnicy jest krótszy w porównaniu do grzałek elektrycznych.

 

 

Dodatkowo ciepłem odzyskanym w wymienniku można ogrzewać wszelkiego rodzaju pomieszczenia na terenie zakładów przemysłowych poprzez centrale wentylacyjne dzięki zastosowaniu nagrzewnic glikolowych. W większości przypadków ciepło dostarczane do central pochodzi ze spalania gazu, dlatego stosując powyższe rozwiązanie można w całości wyeliminować zużycie gazu na potrzeby ogrzewania.

Poprzez zastosowanie dodatkowego wymiennika ciepły glikol-woda można także wstępnie podgrzać ciepłą wodę użytkową (CWU) wykorzystywaną do procesów produkcyjnych.

Porównanie dwóch typów instalacji chłodniczych

    Instalacja chłodnicza bez odzysku ciepła   Instalacje chłodnicza z odzyskiem ciepła
         
Odtajanie chłodnic   Grzałki elektryczne   Ciepły glikol z odzysku
Ogrzewanie pomieszczeń   Ogrzewanie gazowe   Ciepły glikol doprowadzony do nagrzewnicy
Ciepła woda użytkowa   Ogrzewanie gazowe   Wstępne podrzanie wody poprzez dodatkowy wymiennik woda / glikol
Skralpanie   Praca skraplacza na wysokiej wydajności wentylatorów i natrysku wody   Zredukowany czas i wydajność pracy skraplacza
Energooszczędność i ekologia   Nadmiar ciepła zostaje oddany do atmosfery   Ciepło dostarczone z odzysku redukuje w znacznym stopniu zużycie prądu i gazu

 

Wniosek + Audyt + Dokumentacja

Montując instalację odzysku ciepła można liczyć na zwrot w postaci Białych Certyfikatów, które następnie można sprzedać lub zachować na poczet inwestycji, gdyż ich wartość od momentu pojawienia się na rynku ciągle wzrasta. Ilość otrzymanych „TOE” zależy od ilości zaoszczędzonej energii, która zostanie wykazana po audycie końcowym.  

W ramach kontraktu na odzysk ciepła oferujemy pomoc w załatwieniu wszystkich formalności (złożenie wniosku, przeprowadzenie audytu przed i po zamontowaniu instalacji odzysku ciepła).

Pliki do pobrania