Zbiorniki ciśnieniowe

W trosce o bezpieczną eksploatację zbiorników ciśnieniowych stosujemy się do wszelkich przepisów i zasad dotyczących procesu ich powstawania. 
Wszystkie produkowane przez naszą firmę zbiorniki, budowane są według profesjonalnego projektu przy użyciu atestowanych materiałów. W fazie projektu zostają dobrane grubości ścianek płaszcza, króćców oraz dodatkowych nakładek. Następnie przy pomocy specjalistycznego oprogramowania zostają wykonane obliczenia wytrzymałościowe, które dowodzą, że dany zbiornik jest odporny na wysokie ciśnienie oraz skrajne temperatury.


Przechodząc do fazy wykonawczej spawanie zbiorników wykonywane jest według ustalonych procedur WPS poprzez wykwalifikowanych pracowników, po czym spoiny zostają poddane badaniom potwierdzając poprawność wykonania (badanie wizualne, magnetyczno-proszkowe oraz radiograficzne).


W fazie certyfikacji i kontroli jakości ostatnim etapem procesu powstawania zbiornika jest próba ciśnieniowa w obecności przedstawiciela jednostki notyfikowanej polegająca na podniesieniu ciśnienia w zbiorniku do 18 lub 24 bar, w zależności od typu i przeznaczenia zbiornika. Na postawie udanej próby szczelności oraz złożeniu pełnej dokumentacji zostaje wystawiony certyfikat oficjalnie potwierdzający zakończenie procesu produkcji. Zbiornik zostaje wtedy oznaczony znakiem CE. Dopiero wówczas zbiornik jest gotowy do dalszej eksploatacji w instalacji chłodniczej. 

 

projekt 
określenie zapotrzebowania
dobranie materiałów
wykonanie obliczeń wytrzymałościowych
wykonanie
obróbka materiałów 
spawanie    
ocena zgodności
badania spoin
próba ciśnieniowa + złożenie dokumentacji technicznej 
certyfikacja - oznaczenie CE

 

Pliki do pobrania

Potrzebujesz nietypowego rozwiązania
Przygotujemy dla Ciebie indywidualny projekt